جامع الفنا

مراکش شهری است که همه زیبایی‌های فریبنده شمال آفریقا را در خود دارد.

نام این شهر، ریشه‌ی نام این کشور است که خود اهمیت این شهر را در طول قرن‌ها نشان می‌دهد. در شلوغی تراکم هسته‌ی شهر، تقابل و سازگاری بخش‌های قدیمی و جدید را خواهید دید که می‌تواند برخی گردشگران را تا حدی گیج کند.

میدان بزرگ جامع الفنا در ورودی شهر، در مرکز زندگی مراکش است.  جامع الفنا (مکان تجمع توده مردم) یک مرکز پر جنب و جوش شامل غرفه‌های اشیاء کهنه و قدیمی، نوازندگان، نقالان، پیشگویان و مار بازان است که به نظر می‌رسد هرگز تعطیل نمی‌شود. اینجا طیف کاملی از زندگی مراکشی را در بر می‌گیرد. اگر پایین نشستن در میان سر‌و‌صدای جمعیت را دوست ندارید، می‌توانید به یکی از کافه‌ها و رستوران‌های اطراف در محیط پشت‌بام (روف تاپ رستوران‌ها) بروید و این صحنه‌های جذاب را از بالا ببینید.