مراحل خرید برای راحتی کاربران بسیار سهل و آسان هست و طی فرآیند خرید در هر لحظه هم می توانید با پشتیبانی آنلاین بصورت چت و در آینده نزدیک تماس صوتی رایگان بهره ببرید :

راهنمای بخش ها و سرویس های مختلف بوکینگ پرشیا به قرار زیر میباشند : 


مشاهده راهنمای خرید پرواز 

- مشاهده راهنمای خرید هتل 

مشاهده راهنمای خرید بیمه

مشاهده راهنمای خرید اتوبوس